سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

Category: Logic

Введение в логику и методологию дедуктивных наук 0

Введение в логику и методологию дедуктивных наук

Free Download Введение в логику и методологию дедуктивных наук… By Тарский А. Publisher Иностранная литература 1948 Pages 328/0 Code: 1411493 Title: Введение в логику и методологию дедуктивных наук Author: Тарский А. Edition: Publisher: Иностранная...

Handbook of the Logic of Argument and Inference: The Turn Towards the Practical 0

Handbook of the Logic of Argument and Inference: The Turn Towards the Practical

Free Download Handbook of the Logic of Argument and Inference: T… By Dov M. Gabbay, Ralph H. Johnson, Hans Jürgen Ohlbach, John Woods (Eds.) Publisher Elsevier 2002 ISBN 0444506500,9780444506504 Series Studies in Logic and...

Равенство, сходство, порядок 0

Равенство, сходство, порядок

Free Download Равенство, сходство, порядок… By Шрейдер Ю.А. Publisher Наука 1971 Pages 255/0 Code: 1411212 Title: Равенство, сходство, порядок Author: Шрейдер Ю.А. Edition: Publisher: Наука Year: 1971 Volume: Series: , City: Pages(biblio/tech): 255/0 Languages:...

Введение в математическую логику 0

Введение в математическую логику

Free Download Введение в математическую логику… By Эллиот Мендельсон Publisher Наука 1976 Pages 320/0 Code: 1411340 Title: Введение в математическую логику Author: Эллиот Мендельсон Edition: Publisher: Наука Year: 1976 Volume: Series: , City: Pages(biblio/tech):...

Finite Model Theory 0

Finite Model Theory

Free Download Finite Model Theory… By Heinz-Dieter Ebbinghaus, Jörg Flum Publisher Springer 2005 ISBN 3-540-28787-6,9783540287872 Series Springer Monographs in Mathematics Edition 2nd Pages 363/0 Code: 1417666 Title: Finite Model Theory Author: Heinz-Dieter Ebbinghaus, Jörg...

Elements of Finite Model Theory 0

Elements of Finite Model Theory

Free Download Elements of Finite Model Theory… By Leonid Libkin Publisher Springer 2004 ISBN 978-3-642-05948-3, 978-3-662-07003-1 Series Texts in Theoretical Computer Science. An EATCS Series Pages 320/0 Code: 1417656 Title: Elements of Finite Model...

Finite Model Theory 0

Finite Model Theory

Free Download Finite Model Theory… By Heinz-Dieter Ebbinghaus, Jörg Flum Publisher Springer 1995 ISBN 978-3-662-03184-1,978-3-662-03182-7 Series Perspectives in Mathematical Logic Edition 1st Pages 336/0 Code: 1417657 Title: Finite Model Theory Author: Heinz-Dieter Ebbinghaus, Jörg...

Конструктивная математическая логика с точки зрения классической 0

Конструктивная математическая логика с точки зрения классической

Free Download Конструктивная математическая логика с точки зрени… By Новиков П.С. Publisher Наука 1977 Series Математическая логика и основания математики Pages 329/0 Code: 1411776 Title: Конструктивная математическая логика с точки зрения классической Author: Новиков...

Определимость и вычислимость 0

Определимость и вычислимость

Free Download Определимость и вычислимость… By Ершов Ю.Л. Publisher Научная книга 1996 ISBN 5-88119-007-6 Series Сибирская школа алгебры и логики Pages 300/0 Code: 1409592 Title: Определимость и вычислимость Author: Ершов Ю.Л. Edition: Publisher: Научная...

Практическая логика. Задачи и упражнения 0

Практическая логика. Задачи и упражнения

Free Download Практическая логика. Задачи и упражнения… By Ивин А.А. Publisher Просвещение 1996 ISBN 5090068445 Pages 130/0 Code: 1413781 Title: Практическая логика. Задачи и упражнения Author: Ивин А.А. Edition: Publisher: Просвещение Year: 1996 Volume:...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان